20 | 05 | 2019

 Σύνθημα της χρονιάς 2007-2008: Το Ρόταρυ Συμμερίζεται (Rotary Shares)   

  
Σύνθημα της χρονιάς 2008-2009: Κάνε τα Όνειρα Πραγματικότητα (Make Dreams Real)
 
 Ροταριανή Περίοδος: 2008 - 2009
Πρόεδρος Διεθνούς Ρόταρυ:    Dong Kurn Lee
Διοικητής 2481 Ρ.Π.:  Πάνος Θεοδωρόπουλος
Πρόεδρος Ρ.Ο.Μυτιλήνης:  Γιώργος Καμάτσος